Blog
Published on: 13:11, 18/10/2021
Published on: 04:00, 15/10/2021
Published on: 03:50, 15/10/2021
Published on: 05:32, 14/10/2021
Published on: 03:37, 14/10/2021

HỌC CÁCH ĐỂ LẶNG IM

 

Hãy học cách im lặng

Trước câu chuyện thị phi

Cuộc đời này ngắn lắm

Đâu đáng để sân si

 

Hãy học cách im lặng

Đừng đắn đo thiệt hơn

Giữ tâm mình tự tại

Muộn phiền sẽ chẳng còn

 

Hãy học cách im lặng

Trước bao điều dèm pha

Bận lòng chi những kẻ

Dựng câu chuyện làm quà

 

Hãy học cách im lặng

Trước miệng lưỡi thế gian

Dù dòng đời vạn biến

Chỉ cần lòng bình an

 

Hãy học cách im lặng

Học cách để bỏ buông

Để sau bao sóng gió

Chỉ còn lại yêu thương.

 

HỌC CÁCH ĐỂ LẶNG IM

Published on: 12:20, 13/10/2021
Published on: 06:16, 13/10/2021

Đúng là dân 36, Dân thanh hóa, Mình người thanh hoá mà nhièu khi tiếp xúc với 1 vài người thanh hoá không hài lòng nổi. Biết răng quê ta ta yêu, cơ mà có nhiều con sâu quá :( sự thật đắng lòng lắm, miễn sao mình chơi đep là được rồi. 1 bạn chia sẻ tại math4s.com

Published on: 10:42, 11/10/2021

3 Short Description

Published on: 04:07, 24/08/2021